Nezáväzná prihláška na detský prímestský tábor 2023 – Sebaobrana, pohyb/Tvorivé dielne