Nezáväzná prihláška na detský prímestský tábor 2022 – Sebaobrana, pohyb/Tvorivé dielne