Pokyny pre Spring Kids Camp – Jarný prímestský tábor 2020

Vážení rodičia, vážení členovia klubu, 

tešíme sa, že ste si pre svoje dieťa vybrali tábor nášho Občianskeho združenia Bezpečný prístav. 

Vzhľadom k nášmu spoločnému záujmu spokojnosti Vás, detí aj inštruktorov by sme Vás radi poprosiť o rešpektovanie nasledovných pokynov:

 • vypísanie prihlášky elektronicky
 • vypísanie zdravotného záznamu a záznamu o doprovode dieťaťa – prosíme vytlačiť a stačí priniesť obe tlačivá v deň začatia tábora
 • po vypísaní prihlášky príde potvrdenie zo strany OZ ohľadom voľných miest
 • úhrada celej sumy tábora minimálne 2 týždne pred začatím tábora              SEBAOBRANA 79 EUR pre členov / 99 EUR pre nečlenov klubu
 • dôležité – prosíme o uvedenie priezviska do správy pre prijímateľa a turnusu, na ktorý je dieťa prihlásené. Pre jarný tábor je turnus „J01“
 • v prípade, že prihláška príde v čase kratšom ako 2 týždne pred začatím tábora, prosíme o čo najskoršiu úhradu
 • potvrdenie o zaplatení tábora bude zaslané na mail. 
 • údaje k realizovaniu platby: Bezpečný prístav OZ

Kaspická 3, 040 12 Košice, IČO 50019171, DIČ 2120194021

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.: SK121100 0000 0029 4901 5822

 • v prípade, že sa Vám nepodarí dodržať vyššie uvedené termíny z akýchkoľvek príčin, poprípade máte dodatočné otázky k veku detí, fyzickej kondícii, alebo narazíte na akýkoľvek problém, prosím informujte nás na info@bezpecnypristav.sk, nájdeme vyhovujúce riešenie.  Ak po obdržaní podkladových materiálov zmeníte svoje rozhodnutie a dieťa sa tábora nezúčastní, informujte nás o tom /mailom, telefonicky/, veľmi nám tým pomôžete pri ďalšom obsadzovaní tábora. 
 • tento prímestský tábor je vedený našimi klubovými inštruktormi
 • radi by sme Vás upozornili, že nenesieme zodpovednosť za stratu drahých elektronických prístrojov (mobil, Mp3, videohry, PSP, atď…). 
 • každý deň prosím vybavte deti fľašou vody, náhradným tričkom, dlhými teplákovými nohavicami, mikinou, mäkkými športovými topánkami do telocvične
 • v prípade hladošov pribaľte malé občerstvenie
 • Prosíme o naraňajkovanie, keďže je to tábor s potrebou väčšej energie
 • Pre dodatočné informácie sa prosím informujte na  info@bezpecnypristav.sk
 • v prípade neúčasti dieťaťa v tábore počas niektorého z dní je potrebné nám to z organizačných dôvodov čo najskôr oznámiť 
 • zraz účastníkov bude každý deň v telocvični Reálnej sebaobrany Košice na Rastislavovej ulici 100 medzi 8:00 – 8:15, pri príchode prihláste dieťa u povereného vedúceho. 
 • zabezpečujeme pitný režim a teplý obed 
 • ukončenie programu je plánované každý deň na 16:00, po tomto čase si môžete dieťa vyzdvihnúť v telocvični, pri vyzdvihnutí je potrebné dieťa odpísať u povereného vedúceho
 • v prvý deň odovzdá rodič vedúcemu tábora i riadne vyplnené tlačivo „Zdravotný záznam dieťaťa“ – stačí potvrdenie od rodiča – dátum nesmie byť starší viac ako tri dni pred dátumom začatia tábora
 • v prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás kontaktujte

Stornopoplatky pre prímestské tábory: 

a) 10 až 6 dní pred nástupom do tábora: 20,-€ 

b) 5 a menej dní pred nástupom do tábora: 60% z ceny tábora 

c) deň pred nástupom do tábora: 100% z ceny tábora