Prihláška na detský prímestský tábor 2019 – Sebaobrana a pohyb