Nezáväzná prihláška na detský prímestský tábor 2021 – Sebaobrana, pohyb/Tvorivé dielne