Prihláška na detský prímestský tábor 2024 – Sebaobrana, pohyb/Tvorivé dielne