spolocna_realnasebaobrana.sk

Mesačné členské poplatky

Tréning 1x týždenne

Sebaobrana 60min.................25€
Sebaobrana deti/juniori 60min....20€
Base (Funkčný) tréning 60min.....20€

Tréning 2x týždenne

Sebaobrana 60min.................40€
Sebaobrana deti/juniori 60min....35€
Base (Funkčný) tréning 60min.....35€
Rodinný 2+1 dieťa 60min..........90€
Rodinný 2+2 deti 60min.......... 130€
Rodinný 2+3 deti 60min...........150€

Jednorázový vstup

Po dohode a v opodstatnených prípadoch je možné zaplatiť členský poplatok aj za jednotlivý vstup vo výške 6 €/tréning

Jednorazový členský poplatok

Súkromka 1 osoba 60min...........30€/osoba
Súkromka 2 osoby 60min...........20€/osoba
Súkromka 3 osoby 60min...........15€/osoba
Odborná konzultácia, diagnostika 60min........40€

Náplň individuálneho tréningu je podľa dohody s klientom (sebaobrana, funkčný pohyb atď.)

Poplatok za online kurzy

Online kurz "Príprava na zbrojný preukaz"........................................49€/osoba
Online kurz "Príprava na zbrojný preukaz" + 40min konzultácia Zoom...............59€/osoba
Online kurz "Príprava na zbrojný preukaz" + 40min konzultácia Zoom 
      + praktický nácvik 90min............................79€/osoba

Samostatná Zoom konzultácia 40min................................................20€/osoba
Samostatný praktický nácvik bezpečnej manipulácie so zbraňou 90min...............39€/osoba

Prihláška

Ak ste už konzultovali svoje cvičenie s nami, nižšie nájdete prihlášku, ktorú je potrebné vyplniť, vytlačiť, podpísať a doniesť v prípade ak sa plánujete zúčastňovať pravidelných tréningov s mesačnou platbou.

Platobné údaje

Poplatky prosím uhraďte na bankový účet nášho občianskeho združenia IBAN SK121100 0000 0029 4901 5822, v správe pre príjemcu uveďte meno a mesiac za ktorý platíte