spolocna_realnasebaobrana.sk

Členské poplatky

mesačné platby

1 x týždenne 2 x týždenne
RBSD 90min 20 € 40 €
RBSD Kids/Juniori príprava 60 min 15 € 30 €
Base (Funkčný) training 60 min 15 € 30 €
Rodinný 2+1 dieťa 60 min 40 € 80 €
Rodinný 2+2 deti 60 min 50 € 100 €
Rodinný 2+3 deti 60 min 60 € 120 €
Rodinný 2+1 dieťa RBSD 55 € 110 €
Rodinný 2+2 dieťa RBSD 70 € 140 €
Rodinný 2+3 dieťa RBSD 85 € 170 €

Po dohode a v opodstatnených prípadoch je možné zaplatiť členský poplatok aj za jednotlivý vstup v jednotnej výške 5Euro/tréning (detský, Base, RBSD)

Členské poplatky

jednorazové členstvo

Súkromka 1 osoba 60 min 20 €/osoba
Súkromka 2 osoby 60 min 14 €/osoba
Súkromka 3 osoby 60 min 11 €/osoba

Poplatky prosím uhraďte na bankový účet nášho občianskeho združenia IBAN SK121100 0000 0029 4901 5822, v správe pre príjemcu uveďte meno a mesiac za ktorý platíte