spolocna_realnasebaobrana.sk

Mesačné členské poplatky

Tréning 1x týždenne

Sebaobrana 60min.................30€
Sebaobrana deti/juniori 60min....25€
Base (Funkčný) tréning 60min.....25€

Tréning 2x týždenne

Sebaobrana 60min.................45€
Sebaobrana deti/juniori 60min....40€
Base (Funkčný) tréning 60min.....40€

Jednorázový vstup

Po dohode a v opodstatnených prípadoch je možné zaplatiť členský poplatok aj za jednotlivý vstup vo výške 7 €/tréning

Jednorazový členský poplatok

Súkromka 1 osoba 60min...........35€/osoba
Súkromka 2 osoby 60min...........22€/osoba
Súkromka 3 osoby 60min...........17€/osoba
Odborná konzultácia, diagnostika 60min........40€

Náplň individuálneho tréningu je podľa dohody s klientom (sebaobrana, funkčný pohyb atď.)

Poplatok za online kurzy

Príprava na zbrojný preukaz................................................................na vyžiadanie
Samostatný praktický nácvik bezpečnej manipulácie so zbraňou ..............................na vyžiadanie
Online konzultácia.........................................................................na vyžiadanie

Prihláška

Ak ste už konzultovali svoje cvičenie s nami, nižšie nájdete prihlášku, ktorú je potrebné vyplniť, vytlačiť, podpísať a doniesť v prípade ak sa plánujete zúčastňovať pravidelných tréningov s mesačnou platbou.

Platobné údaje

Poplatky prosím uhraďte na bankový účet nášho občianskeho združenia IBAN SK121100 0000 0029 4901 5822, v správe pre príjemcu uveďte meno a mesiac za ktorý platíte