lee1

REÁLNA SEBAOBRANA KOŠICE VÁM PRINÁŠA

LEE MORRISONA PRVÝKRÁT NA SLOVENSKU

SEMINÁR SEBAOBRANY

 12.3. - 13.3. 2016 KOŠICE

PROGRAM PODUJATIA:

Sobota 12.3.: 10:00 - 16:00

Nedeľa 13.3.: 10:00 - 14:00

CENA ZA SEMINÁR:

99EUR (pri platbe do konca februára 2016, pri platbe v marci alebo až na mieste 109EUR), ak ste inštruktor máme pre vás špeciálnu ponuku, kontaktujte nás na info@realnasebaobrana.sk

ČO JE V CENE:

Program workshopu bude zameraný na systém Urban Combatives vytvorený Lee Morissonom. Ukážeme si  základné princípy tohto systému, na ktorých v rámci workshopu postupne vybudujeme zručnosti pre sebaobranu. Ukážeme si ako situáciu neutralizovať - Soft Skills ale väčšinu času budeme  venovať nácviku úderov a taktík podľa systému Urban Combatives - Hard Skills.

Urban Combatives je vlastný systém Lee Morrisona s uplatnením princípov combatives do moderného sveta. Svoj systém popisuje slovami : "To čo učím je Combatives. Je to odlišné od bojových umení, pretože nejde o vzájomný zápas kde niekto útočí a vy sa bránite a odvraciate útok. Combatives bol vytvorený pre jedinú vec a tou je odvrátenie hrozby. Nie vzájomný zápas a odpoveď útok obrana. Pokiaľ to situácia vyžaduje je Combatives v zásade nepretržitým jednostranným útokom. Pokiaľ sa situácia má vyvinúť do fyzického stretu a pokiaľ nie je šanca na jeho odvrátenie alebo útok, zaútočíte ako prví a pokračujete v útoku pokiaľ neodstraníte hrozbu."
 
Princíp systému Urban Combatives sa dá zhrnúť troma myšlienkami: kry sa, vyraz proti ,chyť a dokonči.
Kry sa - schovaj hlavu do nejakej formy krytu aby si sa vyhol zásahu
Vyraz dopredu - vyraz vpred a vraz do útočníka
Chyť a dokonči - keď už si pri útočníkovi chyť a eliminuj ho
 
Lee Morrison je jedným z priekopníkov prípravy v rámci bojovej psychológie s využitím princípu neuro-lingvistického programovania. Využíva prvky vizualizácie, pozitívneho sebamotivovania, drilov a cvikov na prekonávanie únavy a stresu.
 
Princípy Urban Combatives sú veľmi dobrým nástrojom ku akémukoľvek bojovému systému alebo umeniu a pomôže vám posunúť vaše schopnosti na ďalšiu úroveň.
 
Ak to myslíte so sebaobranou vážne, seminár Lee Morrisona je pre vás nevyhnutnou výbavou, či už ste inštruktor alebo sa len sami chcete naučiť účinne brániť. 
 
Vaše otázky radi zodpovieme na našom emaily: info@realnasebaobrana.sk

No Fields Found.

Všeobecné podmienky
1. Prihlásením na túto akciu dáva účastník plné právo organizátorovi akcie na spracovanie osobných údajov pre potreby akcie, ktoré uviedol pri prihlasovaní na akciu a vo svojom profile na stránke. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a osobám, ktoré budú priamo zapojené do organizácie akcie, majiteľovi pozemku na ktorom sa akcia bude konať a všetkým bezpečnostným zložkám Slovenskej republiky.

Vaše osobné údaje sú chránené podľa Zákona NRSR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení.

2. Organizátor si vyhradzuje právo na vylúčenie učastníka bez udania dôvodu.
3. Účastník akcie prihlásením na akciu potvrdzuje, že si je plne vedomý svojho zdravotného stavu. Organizátor nezodpovedá za prípadnú zdravotnú ujmu účastníka na akcii.
4. Organizátor si vyhradzuje právo nevrátiť registračný poplatok v prípade neúčasti na akcii alebo jeho odhlásenia z akcie.
5. Organizátor sa zaväzuje vrátiť plnú výšku registračného poplatku v prípade zrušenia akcie.