Pravidlá ochrany osobných údajov - GDPR

V našom občianskom združení OZ Bezpečný prístav (ďalej len BP) sme odhodlaní chrániť Vaše súkromie. Prevádzkujeme www.realnasebaobrana.sk, www.bezpecnypristav.sk, www.pdrkosice.sk, Reálnu sebaobranu Košice, Personal Defense Readiness Košice.

Tento dokument vysvetľuje prečo zbierame osobné údaje, ako ich používame, podmienky za ktorých Vám ich poskytnúť ostatným poskytovateľom a aké práve a možnosti máte. Týka sa to všetkých našich aktivít, nielen tejto web stránky.

Z času na čas sa obsh tohto dokumentu môže meniť a dopĺňať, preto Vás prosíme aby ste na túto stránku znova zavítali a oboznámili sa so zmenami, ktoré sa môžu udiať. Využívaním našich služieb súhlasíte s týmito podmienkami.

Akékoľvek otázky ohľadom týchto pravidiel smerujte prosím na náš email  info [at] bezpecnypristav.sk

Dátum: 24.04.2018

Autor: Ing. Marek Polák

 

1. Kto sme?

Sme občianske združenie Bezpečný prístav (BP), IČO:50019171, so sídlom na Kaspickej ulici č. 3, 040 12, Košice. Ďašie kontaktné údaje nájdete na www.bezpecnypristav.sk

2. Akým spôsobom získavame Vaše osobné údaje?

Získavame ich v prípade, že vyplníte členskú prihlášku nášho občianskeho združenia.

Tak isto ak zanecháte komentár na našich stránkach alebo sa prihlásite na niektorý z našich seminárov

3. Aké informácie zbierame a ako ich používame?

Zbierame informácie o členoch, ktorý sa prihlásia do nášho občianskeho združenia, navštevujú naše semináre a výcviky. Zbierame tak isto informácie ak zanecháte komentár na našich stránkach alebo nám zašlete svoju požiadavku emailom, prípadne sa prihlásite na odber nášho newslettera. V tabuľke nižšie nájdete zoznam údajov ktoré zbierame aj za akým účelom.

Osobné údaje, ktoré musí používateľ na účely členstva a/alebo účasti na podujatí organizovanom BP poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:
a. meno a priezvisko
b. dátum narodenia
e. adresa e-mailu

Poskytnutie a spracúvanie údajov uvedených v tomto odseku je povinné a nevyhnutné na zabezpečenie členstva v BP alebo účasti na akomkoľvek podujatí. V prípade straty oprávnenia BP na spracúvanie vyššie uvedených údajov zanikne členstvo dotknutej osoby v BP a oprávnenie zúčastniť sa akéhokoľvek podujatia organizovaného BP.

3.1 Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov používateľa a člena je evidencia členov BP a vedenie členskej databázy, evidencia platenia členských príspevkov, evidencia a zabezpečenie odbornej činnosti BP a odborných podujatí, zabezpečenie práv členov a práv BP podľa platných stanov, iných predpisov BP a všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.2 Trvanie spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje používateľa ako žiadateľa o členstvo počas vybavovania žiadosti o členstvo, osobné údaje každého člena BP počas celej doby trvania jeho členstva, a osobné údaje účastníkov podujatí BP (ktorí nie sú členmi BP) počas celej doby potrebnej na prípravu a realizáciu podujatia a 5 rokov odo dňa skončenia príslušného podujatia.

3.3. Citlivé údaje

Nezhromažďujeme osobné údaje osobitnej kategórie (údaje o genetike, biometrické údaje, rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života, všeobecne použiteľný identifikátor (rodné číslo), psychická identita a psychická pracovná spôsobilosť, informácia o trestnej a administratívnej zodpovednosti za porušenie predpisov). Žiadame Vás aby ste nám tieto údaje ani neposkytovali.

3.4. Tretie strany

Nepredávame ani neprenajíme Vaše osobné údaje tretím stranám. Nezdieľame Vaše osobné údaje s tretími stranami pre marketingové účely.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť tretím stranám pre poskytovanie rôznych služieb, ktoré uľahčia našu prácu, a ktorých služby využívame (spracovanie mailing listu, emailov, optimalizácie návšetvnosti web stránok atď.)  Všetky služby tretích strán, ktoré využívame sú v súlade s nariadením GDPR alebo sa na toto nariadenie už aktívne prispôsobujú.

3.5. Podrobnosti

Nasledujúca tabuľka zobrazuje, ktoré Vaše osobné údaje spracuvávame a za akým účelom. Tabuľka zobrazuje aj tretie strany, ktoré tieto osobné údaje môžu spracovať a za akým účelom.

Názov Čo Právny základ Účel Tretia strana Vymazanie údajov
Email Záujem o naše školenia, tréningy, výcviky, dodávateľské kontakty Kontakt Umožniť prvotný kontakt s klientom alebo dodávateľom Google Mail Na požiadanie
Newsletter Záujem odoberať novinky emailom Súhlas používateľa Informovanie o aktuálnych akciách a novinkách Mailchimp Po odhlásení, na požiadanie
Analytics Návštevnosť webu  (anonymizované  –  IP sa neukladá) Zákonný dôvod Pre analyzovanie úspešnosti a návštevnosti webu aby sme vám prinášali lepší obsah Google Analytics, Google Search Console, Google AdWords
Bez obmedzení - neobsahuje osobné údaje
Serverové Logy IP addresy Požiadavka podľa zákonao Prevencia DoS útokov a bezpečnosti Hosting na Websupport-e Serverové logy sú uchovávané 14 dní potom sú zmazané poskytovateľom služby

 

4. Kontrola Vašich údajov

Máte svoje práva ohľadom kontroly uchovávania a spracovania osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajom a smernici GDPR. Ak chcete zistiť či uchovávame Vaše osobné údaje, kontaktujte nás prosím na info [at] bezpecnypristav.sk s uvedením Vašej emailovej adresy (to je indentifikátor na základe ktorého spracuváme a uchovávame osobné údaje)

4.1. Vyžiadanie kópie Vašich osobných údajov

Môžete si vyžiadať kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame. Po Vaše požiadavke Vám zašleme CSV súbor s obsahom osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame.

4.2. Aktualizácia alebo oprava Vašich osobných údajov

Aktuálnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Ak zmeníte svoju emailovú adresu alebo tá ktorú od Vás máme je nepresná prosím kontaktujte nás a zašlite nám jej aktuálne znenie.

4.3. Vymazanie Vašich informácií

Máte právo aby Vaše osobné údaje boli na požiadanie zmazané. V prípade straty oprávnenia BP na spracúvanie vyššie uvedených údajov zanikne členstvo dotknutej osoby v BP a oprávnenie zúčastniť sa akéhokoľvek podujatia organizovaného BP. V ostatných prípadoch Vaše údaje budú vymazané.

V prípade zanechania komentárov na našich web stránkach alebo FB stránke, pre uchovanie úplnosti diskusie Vaše komentáre nebudú zmazané ale budú anonymizované.

 

5. Používanie  ‘cookies’

Tak ako mnoho súčasných moderných spoločností aj BP využíva na svojich web stránkach cookies. Sú to malé časti informácií uloženým na Vašom počítači alebo mobile keď navštívite naše web stránky.

Cookies, ktoré použivame sú využívané iba na našich stránkach a nepoužívame ich na sledovanie Vašej aktivity cez návštevu ďalších stránok. Nevyužívame to na cielenie reklamy.

Cookies využívame pre:

 • Google Analytics: Google Analytics nastavuje cookies pre sledovanie počtu návštevníkov na web stránkach a pre sledovanie populárneho obsahu. Toto nám umožňuje prinášť Vám na našich stránkach obsah, ktorý Vás najviac zaujíma.
 • WordPress komentáre: keď zanecháte komentár na našich stránkach v cookies sa uloží informácia o Vašom mene, emaily a webe. Keď chcete zanechať ďalší komentár nemusíte tieto údaje znova vypisovať.

Návštevou našich stránok súhlasíte s týmito pravidlami a používaním cookies.

Ak s tým nesúhlasíte, môžete vypnúť cookies vo svojom prehliadači. Väčšina prehliadačov to umožňuje a výrazne Vás to neobmedzí v používaní našich webstránok

6. Bezpečnosť

Pre minimalizáciu zneužitia a odcudzenia spracovávanych osobných údajov využívame fyzickú, informačnú a procesnú bezpečnosť s využitím nasledujúcich krokov:

 • minimalizácia spracovávaných a uchovávaných osobných údajov v šifrovanej podobe
 • správa hesiel
 • správne postupy bezpečného správania sa v súvislosti s PC a notebookmi, mobilnými zariadeniami, online prístupom, správou hesiel, hostingom a bezpečnosťou záloh a ich fyzickej bezpečnosti.
 • neustále zlepšovanie bezpečnosti a vzdelávania nášho tímu aj v oblasti bezpečnosti uchovávaných osobných údajov

7. Únik dát

V prípade, že zistíme únik spracovávaných osobných údajov, budeme Vás neodkladne informovať a zároveň splníme všetky náležitosti v súlade s aktuálne platným Zákonom o ochrane osobných údajov.

Kontakt

 • Email:  info [at] bezpecnypristav.sk
 • Bezpečný prístav
  Kaspická 3
  040 12
  Košice