Rezervácia úspešná

Gratulujeme, úspešne ste si rezervovali svoj individuálny tréning. Prosím pozrite si svoju emailovú schránku, kde nájdete potvrdenie rezervácie.

Congratulation, you successfully reserved individual session. Please check you email inbox for further instructions.