TECC Basic

Poskytovanie neodkladnej prednemocničnej starostlivosti

 20.1. – 21.1. 2018 KOŠICE

Neváhajte a prihláste sa už dnes. Do akcie zostáva ešte:

Deň Hodina Minúta Sekunda

PROGRAM PODUJATIA:

Sobota 20.1.2018: 09:00 – 19:00

Nedeľa 21.1.2018: 09:00 – 15:00

Časy sú zatiaľ orientačné

 

CENA ZA SEMINÁR:

159EUR/osoba Skriptá je možné dokúpiť samostatne 30Euro za tento kurz alebo 40Euro na všetky kurzy spolu (poprosíme nahlásiť pri registrácii)

Prosíme registrujte sa na formulári nižšie.

17388822_1871120946505699_2680766485311639159_o-COLLAGE

Popis obsahu kurzu: Kurz „Poskytovanie neodkladnej prednemocničnej starostlivosti v taktickom prostredí“- základný kurz (Tactical rescue system – BASIC) vás v teoretickej časti zorientuje v problematike poskytovania prvej pomoci v taktickom prostredí, naučíte sa základy algorytmickej medicíny pri ošetrovaní traumatických poranení s použitím špeciálnych pomôcok a drilov, ktoré vychádzajú z praxe vojenských záchranárov a lekárov a sú zamerané na efektívne zvládnutie týchto kritických a stresových situácií. Naučíte sa základy zástavy krvácaní, improvizovanými aj špeciálnymi pomôckami, techniky na spriechodnenie a zaistenie dýchacích ciest, naučíte sa jednoduchú dianogstiku a terapeutické zákroky u život ohrozujúcich stavov v oblasti trupu a šetrovanie pacienta v šoku. Kvalita nácviku je upevnená simuláciou na živých tkanivách aj modeloch.   Ak cvičíte sebaobranu, ste držiteľom zbrojného preukazu alebo vám nie je ľahostajný život a zdravie vašich blízkych sú pre vás tieto zručnosti nevyhnutnosťou.   Algorytmická medicína a starostlivosť o pacienta na jednotlivých úrovniach systému TECC – kontrola končatinových a spojnicových typov krvácaní – spriechodnenie a zaistenie dýchacích ciest – poranenia trupu a ich diagnostika a terapia – zabezpečenie krvného obehu a terapia šoku – kardiopulmonálna resuscitácia v taktickom prostredí – extrakcia pacienta na krátke vzdialenosti – príprava pacienta na transport – modelové situácie – nácvik na trenažéroch

No Fields Found.

Všeobecné podmienky
1. Prihlásením na túto akciu dáva účastník plné právo organizátorovi akcie na spracovanie osobných údajov pre potreby akcie, ktoré uviedol pri prihlasovaní na akciu a vo svojom profile na stránke. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a osobám, ktoré budú priamo zapojené do organizácie akcie, majiteľovi pozemku na ktorom sa akcia bude konať a všetkým bezpečnostným zložkám Slovenskej republiky.Vaše osobné údaje sú chránené podľa Zákona NRSR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení. 2. Účastník akcie prihlásením na akciu potvrdzuje, že si je plne vedomý svojho zdravotného stavu. Organizátor nezodpovedá za prípadnú zdravotnú ujmu účastníka na akcii. 3. Organizátor si vyhradzuje právo nevrátiť registračný poplatok v prípade neúčasti na akcii alebo jeho odhlásenia z akcie. 4. Organizátor sa zaväzuje vrátiť plnú výšku registračného poplatku v prípade zrušenia akcie.