Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky
1. Prihlásením na túto akciu dáva účastník plné právo organizátorovi akcie na spracovanie osobných údajov pre potreby akcie, ktoré uviedol pri prihlasovaní na akciu a vo svojom profile na stránke. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a osobám, ktoré budú priamo zapojené do organizácie akcie, majiteľovi pozemku na ktorom sa akcia bude konať a všetkým bezpečnostným zložkám Slovenskej republiky.
Vaše osobné údaje sú chránené podľa Zákona NRSR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnení.
2. Organizátor si vyhradzuje právo na vylúčenie učastníka bez udania dôvodu.
3. Účastník akcie prihlásením na akciu potvrdzuje, že si je plne vedomý svojho zdravotného stavu. Organizátor nezodpovedá za prípadnú zdravotnú ujmu účastníka na akcii.
4. Organizátor si vyhradzuje právo nevrátiť registračný poplatok v prípade neúčasti na akcii alebo jeho odhlásenia z akcie.
5. Organizátor sa zaväzuje vrátiť plnú výšku registračného poplatku v prípade zrušenia akcie.

Pridať komentár

Musíte byť prihlásený, aby ste mohli pridávať komentáre.