Príprava na skúšky na zbrojný preukaz 3.5.2019

Milí priatelia,

pozývame vás na avízovaný seminár základnej teoretickej a praktickej prípravy na zbrojný preukaz a základné použitie krátkej guľovej zbrane v sebaobrane.
Termín konania: 3.5.2019 (piatok)
Orientačný čas: 16:30 – 18:30 (Teoretická casť)
18:30 – 20:00 (Praktická časť)

Teoretická časť prípravy na zbrojný preukaz

bude pozostávať z prednášky právneho minima (Zákon o zbraniach a strelive, Trestný zákon, Trestný poriadok), základy prvej pomoci (podľla Tactical Emergency Casual Care – prednemocničná prvá pomoc v bojových podmienkach), konštrukcia zbraní

Praktická časť časť prípravy na zbrojný preukaz

podľa požiadaviek na Zbrojný preukaz(ZP) rozborka, zborka zbrane, bezpečná manipulácia, nabitie, vybitie, trigger discipline – podľa metodiky Reálnej sebaobrany Košice a ukážky použitia zbrane v praktickej sebaobrannej situácii.

Tento kurz je určený pre vás ktorí sa pripravujete získať zbrojný preukaz ale aj pre vás ostatných ktorí už zbrojný preukaz máte a chcete si osviežiť teoretické a preskúšať praktické znalosti.

Zvýhodnená cena za kurz je 40Euro.
Nahlasujte sa prosím emailom na info@realnasebaobrana.sk

Akciu nájdete aj u nás na FB Reálna sebaobrana Košice

Platbu uhraďte vopred na účet nášho občianskeho združenia Bezpečný prístav aby ste si zabezpečili miesto na kurze
Číslo účtu združenia: 2949015822
Kód banky (Tatrabanka): 1100
IBAN: SK1211000000002949015822
Suma: 40,00Euro
Variabilný symbol: nie je potrebné uvádzať
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: nie je potrebné uvádzať
Popis transakcie: vaše priezvisko a text ZP8

So sebou si prineste pohodlne oblečenie, podobné tomu ako bežne chodíte oblečení, zápisník, pero.