Sebaobrana deti

Všestranná pohybová príprava pre deti od 5 do 11 rokov so základnými prvkami sebaobrany

Hlavným pilierom sebaobrany pre  deti je výuka základných pohybových vzorov ako sú lozenie po štyroch, drep, skákanie, kontrolované pády, beh, hádzanie loptou, chytanie, váľanie sa po zemi.  Naše cvičenie je vhodným základom pre ďalšie športy. Nie je  jednostrannou záťažou tela, ale vyváženým a postupným zaťažovaním rastúceho človiečika. Popri tom sa deti naučia aj základné prvky sebaobrany.

Dbáme na správny pohyb, bezpečnosť, jednoduchosť pohybov a variabilitu tréningov. Táto príprava by mala byť základom pre rozvoj dieťaťa, ako po fyzickej, tak aj duševnej stránke. Chceme vytvoriť deťom správne návyky, na ktorých môžu kedykoľvek stavať -  či už správne držanie tela, pohyb pri dvíhaní záťaží.

A hlavne by sme radi vyvážiť súčasnú dobu presýtenú technológiami zdravým pohybom.  Vytiahnuť deti od tabletov a vlastným príkladom ich naučiť ako chutí šport. Postupným zapájaním prvkov sebaobrany podporujeme u detí zdravé sebavedomie, učíme ich ako sa brániť, ale na druhej strane ako nebyť agresívny a nevyvolávať konflikty.

Príprava je vhodná pre deti 5 -11 rokov, určite zvážime kondičný stav a celkovú zrelosť dieťaťa. 

V čase detských tréningov organizujeme tréningy na posilnenie jadra a všeobecnej mobility pre rodičov viď Base Training

Sebaobrana juniori

Sebaobrana so základnou pohybovou prípravou pre juniorov od 11 do 14 rokov

Hlavným pilierom sebaobrany pre  juniori je výuka základov sebaobrany a zároveň aj základných pohybových vzorov spevňovanie torza, drep, skákanie, kontrolované pády, beh, hádzanie loptou, chytanie.  Naše cvičenie je vhodným základom pre ďalšie športy. Nie je  jednostrannou záťažou tela, ale vyváženým a postupným zaťažovaním prirodzenými pohybmi. 

Dbáme na správny pohyb, bezpečnosť, jednoduchosť pohybov a variabilitu tréningov. Táto príprava by mala byť základom pre rozvoj dieťaťa, ako po fyzickej, tak aj duševnej stránke. Chceme vytvoriť deťom správne návyky, na ktorých môžu kedykoľvek stavať -  či už správne držanie tela, pohyb pri dvíhaní záťaží.

 Vytiahnuť deti od tabletov a vlastným príkladom ich naučiť ako chutí pohyb. Postupným zapájaním prvkov sebaobrany podporujeme u detí zdravé sebavedomie, učíme ich ako sa brániť, ale na druhej strane ako nebyť agresívny a nevyvolávať konflikty.

Príprava je vhodná pre deti 11 -14 rokov. 

V čase týchto tréningov organizujeme tréningy na posilnenie jadra a všeobecnej mobility pre rodičov viď Base Training

Sebaobrana

Na prvom mieste je vyhnutie sa konfliktu. Ak je to čo i len trocha možné, utekajte, kričte, zavrite sa. Nasledujúca nadstavba Vás pripraví na to, keď zlyhajú možnosti spomenuté vyššie. Pomôžeme Vám so slovnými konfliktmi, narušením osobnej zóny, základnou sebaobranou. Ukážeme Vám, ako reagovať na obťažovanie na parkoviskách, pri bankomate, v uličkách aj MHD. Nebudeme Vás učiť ukážkové pohyby z bojových umení, ale fungujúce ťahy reálnej sebaobrany. Fungujúce, jednoduché pohyby založené na prirodzených ľudských reakciách, ktoré má každý z nás priamo v génoch. Pod naším vedením zistíte aká sila sa skrýva vo Vašom tele aj vo Vašej psychike keď je správne motivovaná. Naučíme Vás pracovať s vlastným strachom. Jeho nepochopenie je častokrát prekážkou v rôznych oblastiach života.

S.P.E.A.R. systémTM

Je prvým geneticky a behaviorálne (správaním) inšpirovaný systém sebaobrany, ktorý využíva prirodzené reakcie nášho tela v situáciách ohrozenia a momentu keď sme vystavený tvárou v tvár strachu a násiliu. Práve toto je dôvod prečo je tento systém každému človeku jednoducho naučiteľný a každý človek ho dokáže použiť.

S.P.E.A.R. systémTM  je tak použiteľný a efektívny, že je vyučovaný a používaný ako základný systém v množstve policajných a vojenských jednotiek na celom svete.

Personal Defense ReadinessTM (P.D.R.TM)

V preklade znamená  „Pripravenosť k osobnej obrane“ a je výsledkom viac než 20ročného výskumu Tonyho Blauera a  jeho spoločnosti Blauer Tactical SystemsTM (BTS).

Systém P.D.R.TM je založený na využití prirodzených reflexov ľudského tela na hroziace nebezpečenstvo s využtím postupov takzvaného S.P.E.A.R. systémuTM

P.D.R.TM využíva unikátne a patentované výukové modely a  čerpá z dlhoročného výskumu spoločnosti BTS v oblasti ovládánia a prekonávania strachu a rozvíja účastníkov na emočnej, psychologickej i fyzickej úrovni.

S.P.E.A.R. systémTM  je doplnkom k vášmu súčasnemu tréningu a výcviku. Nenarúša ho ani s ním nebude v konflikte, je akýmsi mostom k využitiu komplexných motorických znalostí (techník vášho systému boja).

Jedným z prvých krokov je vstúpiť do neznámeho a prísť medzi nás 🙂

Funkčné tréningy - Base Training

Základná pohybová príprava

Sedíte denne za počítacom alebo v aute a boli Vás chrbát/ramená?

Robili ste šport a nesiete si následky z neho?

Chceli by ste dať pár kíl dole?

Chceli by ste sa venovať nejakému športu, ale neviete kde začať?

Nesedí Vám fitness centrum?

Nemáte motiváciu cvičiť osamote?

Alebo proste chcete spraviť niečo viac pre svoje telo, ktoré si to určite zaslúži☺   Patrične Vás odmení, lebo čo polievate, to rastie.

Takže TU ste správne, základná pohybová príprava je určená pre Vás.

 • Cvičíme s vlastnou váhou
 • Cvičíme mobilitu, ktorá neoslabuje Vaše telo , nie len pasívnu flexibilitu
 • Cvičíme tak, aby Vám to zachutilo

Ponúkame Vám cvičenie pre rodičov v čase detských tréningov, môžete prísť aj individuálne v dohodnutý čas, poprípade v skupine. Cvičenie je od 13 do 99 rokov, každý v svojom tempe s vysokým dôrazom na správnosť pohybov.

Podstatou tohto cvičenia sú základné pohyby, ktoré sme sa učili ako prvé v našom živote a naše telo ich vykonávalo prirodzene. Na to aby sme si ich znova “oprášili” používame jednoduché cviky, ktoré zapájajú celé svalové skupiny a posilňujú jednotlivé základné pohybové vzory. Telo je Váš nástroj. Nástroj pre každodenný život ale aj kritické situácie. Či už je to každodenný stres, dlhodobé sedenie alebo konfliktná situácia, do ktorej sa môžete dostať. V ktorejkoľvek z týchto situácií chcete mať k dispozícii kvalitný nástroj. Pohyby sú jednoduché, kladieme dôraz na ich správne vykonanie bez stresu z toho, aby ste ich robili čo najviac alebo čo najrýchlejšie.  Našou cestou nie je “svalovka” ani únava, ale prosperita tela a radosť zo športu. Radi Vás privítame v našom tíme.

Využitie strelnej zbrane v sebaobrane

Príprava na skúšny pre získanie zbrojného preukazu

Pozostáva zo základnej teoretickej a praktickej prípravy na zbrojný preukaz a základného použitia krátkej guľovej zbrane v sebaobrane.

Teoretická časť pozostáva z prednášky právneho minima (Zákon o zbraniach a strelive, Trestný zákon, Trestný poriadok), základy prvej pomoci (podľla Tactical Emergency Casual Care - prednemocničná prvá pomoc v bojových podmienkach), konštrukcii zbraní. Praktická časť podľa požiadaviek na Zbrojný preukaz(ZP) rozborka, zborka zbrane, bezpečná manipulácia, nabitie, vybitie, trigger discipline.

Základný výcvik pre manipuláciu so strelnou zbraňou

Bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou v statických a dynamických situáciách, základné drily pre steľbu na krátku, strednú a dlhú vzdialenosť. Vyhodnocovanie krízových situácií z taktického a legislatívneho hľadiska pre použitie zbrane v nutnej obrane.

Pokročilé využitie strelnej zbrane v dynamických sebaobranných situáciách

Použitie zbrane v nutnej obrane v rámci mikroscenárov aj riešenia zložitejších situácií.

Dynamické riešenie rizikových situácií – zvládanie stresu

Netradičný seminár, ktorý vašim zamestnancom formou zážitkového výcviku vysvetlí spôsoby a možnosti riešenia konfliktných situácií na pracovisku aj mimo neho. Priblížime im témy vzniku konfliktov a stresových situácií, nástroje na ich rozpoznanie, zvládnutie pomocou slova alebo fyzického zakročenia.

Tento seminár je určený pre ľudí, ktorí sú vystavení akémukoľvek zvýšenému riziku:

 • Počas pracovných ciest na Slovensku a v zahraničí (neznáme prostredie, hrozba teroristického útoku)
 • V nočnej službe (kontrola priestorov, riešenie vstupu na cudzí majetok)
 • Pri práci v teréne (návštevy rizikových oblastí)
 • V bežnom živote (cesty MHD, večerne návraty, osamelosť na parkovisku, podzemné garáže)

Čo sa počas seminára naučia:

 • Analyzovať rôzne typy rizikového prostredia a potenciálnych hrozieb
 • Identifikovať začínajúci konflikt a rozpoznať dynamiku vývoja rizikovej situácie
 • Vyhnúť sa alebo spracovať konflikt
 • Základy funkčnej sebaobrany v prípade fyzického napadnutia

Čo si vyskúšajú:

 • Riešenie modelových konfliktných situácií
 • Aplikovať získané vedomosti z psychológie v praktických mikroscenároch
 • Otestujú samých seba a svoje reakcie v rôznych stupňoch stresovej záťaže

Ďalšie možnosti:

 1. Sebaobrana a situačná pozornosť
 2. Sebaobrana pre ženy
 3. Zážitková streľba/výcvik
 4. Ponuka základných prvkov funkčných a sebaobranných pohybov pre deti od 5-12 rokov
 5. Nadstavba – riešenie zdravotných problémov vyplývajúcich z práce za počítačom/v aute
 6. Teambuilding – spoznaj sám seba – pohybové výzvy, sebaobranné situácie a ich riešenie, súťaženie tímov

Tieto semináre môžu mať rôzne trvanie v závislosti na možnostiach a potrebách zadávateľa, počet ľudí závisí od vybraného programu. Pre dodatočné informácie ohľadom ponuky produktov alebo cenovej kalkulácie sa prosím informujte na  info@realnasebaobrana.sk