Kurz sebaobrany pre ženy a staršie dievčatá (14+)

Kurz sebaobrany pre ženy a staršie dievčatá (14+)

OZ Bezpečný prístav a Reálna sebaobrana Vás pozývajú na ďalší kurz sebaobrany pre ženy a dievčatá. 

Budeme sa venovať hlavne týmto témam:

  • motivácia k sebaobrane
  • situačná pozornosť
  • prevencia ako najdôležitejšia zložka 
  • emócie, ako a prečo konáme
  • moje telo, moje hranice, nie je nie
  • vplyv spoločnosti, výchovy a temperamentu na sebaobranu žien
  • slovný a fyzický konflikt, fázy konfliktu, deeskalácia konfliktu
  • sebaobrana detí
  • mýty v ženskej sebaobrane
  • základné údery, pády, nástroje

..a k tomu veľa zdieľania, našich aj vašich príbehov, reálnych situácií, možnosti ako riešiť rizikové situácie. Čoho sa vôbec netreba obávať je vek a fyzická kondícia, sebaobrana je pre každého. Celý kurz, zdieľanie príbehov, vstupovanie do scénok alebo konkrétnych cvičení je založené na dobrovoľnosti a Vašom súhlase. 

Kurz je v trvaní celkovo 8 hodín, rozdelených do 4 dvojhodinoviek, ktoré sa budú konať v apríli, každú stredu od 18 do 20 hodiny na Rastislavovej ulici 100. V prípade záujmu je možnosť predĺžiť kurz o ďalších 8 hodín v máji a venovať sa spomínaným témam hlbšie. 

Cena 8 hodinového kurzu je 59 eur za osobu. 

Stačí Vám športové pohodlné oblečenie, športová obuv a fľaša. 

Prihlasovanie a ďalšie informácie na info@bezpecnypristav.sk