Psychológia reálnej sebaobrany ženy

V rámci Týždňa vedy a techniky uskutočnil workshop s názvom Reálna sebaobrana pre ženy. Na tomto workshope sme sa venovali predovšetkým nácviku situačnej pozornosti, ktorú sme si predviedli na niekoľkých modelových situáciách. Tiež sme sa zamerali na psychickú prípravu na útok a to hlavne na vnútornú motiváciu bojovať za seba. Ku koncu seminára lietali aj facky.

Chceme sa ešte raz poďakovať všetkých účastníčkam, vďaka ktorým sa nám podarilo vytvoriť skvelú atmosféru. Veľká vďaka patrí aj Reálna Sebaobrana Košice , predovšetkým inštruktorom Marek Polak a Fero Fecko.

Podrobnosti o tejto akcii nájdete aj na webe Slovenskej akadémie vied

http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6581

Podrobnosti o tejto akcii nájdete aj v tlačovej správe Slovenského syndikátu novinárov

http://www.ssn.sk/psychologia-realnej-sebaobrany-zeny/