Workshop sebaobrany na Gymnáziu sv. Edity Steinovej

Jedna z tried, ktorá sa zúčastnila nášho školenia

V jeden jesenný deň nas privítali priestory Gymnázia sv. Edity Steinovej  vďaka pozvaniu pani zástupkyňe pre výchovu a vzdelávanie na Deň sv. Edity Steinovej organizovaný pri príležitosti výročia založenia tohto gymnázia.

V našom bloku sebaobrany sme privítali okolo 60 študentov v troch samostatných hodinách. Príjemne nás prekvapila pohodová atmosféra, mladí ľudia, ktorý sa prišli s úprimným záujmom naučiť nové vedomosti a zručnosti. Čas bol obmedzený, zamerali sme sa preto na tému  strachu a ako sa ho nezľaknúť, ukázali sme si jednoduché veci situačnej pozornosti a vnímanie okolia a jednoduché konfliktné situácie, s ktorými sa môžu stretnúť či už v škole alebo na ulici. Sami na svoje koži si vyskúšali svoje reakcie ak ich niekto ohrozoval alebo chcel okradnúť. Tieto situácie a reakcie

Študenti si vyskúšali svoje zručnosti pri riešení konfliktých situácií

študentov sme potom spolu rozobrali v zaujímavej diskusii a nechali sme ich prejsť si danými situáciami znova, už s využitím nových poznatkov. Nakoniec bol priestor aby študenti opísali svoje zážitky z rôznych konfliktných situácií, ktoré zažili a spolu sme tieto situácie analyzovali, prediskutovali a sami boli schopní rozpoznať možné riešenia týchto konfliktných situácií z minulosti. Milo nás prekvapila aj ich pohotovosť a dôvtip pri riešení začínajúceho konfliktu. Pre náš tím Reálnej sebaobrany Košice  to bola tak isto veľmi cenná a obohacujúca skúsenosť.

Ďakujeme pani riaditeľke aj zástupkyni, celému učiteľskému zboru aj študentom za príjemnú atmosféru a radi prídeme znova.

Tím Reálnej sebaobrany Košice

Celá galéria https://gymes.edupage.org/album/?#gallery/323

Inštruktori Reálnej sebaobrany Košice pri ukážkach riešenia konfliktných situácií

Eliminácia násilníka s následným útekom do bezpečia