Čo zažijete na seminári sebaobrany u nás

kurz_sebaobrany_bezpecny_pristav_2019_kosice

Koncom marca 2019 u nás prebiehal seminár sebaobrany. Bol venovaný hlavne ženám ale aj dospievajúcim mladým ľuďom a mužom. Sebaobrana je komplexná a skladá sa z viacerých prvkov. Vytvorili sme preto prierez základnych princípov, motivácie prečo sa brániť a aké dôsledky môžu vyplynúť z toho ak sa rozhodnete nebrániť sa.

Čo sme učili..

Účastníkov seminára sme naučili základne nástroje ako spozorovať konflikt, spôsoby ako sa mu vyhnúť a ako ho ukľudniť.

Udržanie bezpečnej vzdialenosti od figuranta s prvkami stresu

Naučilie sme sa ako si strážiť svoju osobnú vzdialnosť a nepustiť tam nič čo by nás mohlo ohroziť. V nácviku v telocvični je to jednoduché, preto sme pridali niekoľko stresových faktorov, figurantov v ochranných oblekoch, ktorým už len stáť zoči-voči nebolo pre účastníkov seminára niekede jednoduché.V našich výcvikoch využívame proces habituácie, keď si účastnici našich výcvikov postupne zvykajú na emočne vypätú situáciu. Účinnosť tohto spôsobu výuky je vidieť na pravidelných účastníkoch našich seminárov, kde je vidieť posun v rýchlosti a vhodnosti reakcií na napadnutie. U tých, ktorý u nás tento spôsob výuky zažili prvý krát sme vytvorili pamäťovú stopu, ktorá sa v prípade takejto skutočnej situácie pravdepodobne objaví a umožní napadnutému konať vhodnejšie akokeby takúto situáciu v kontrolovanom prostredí nezažil.

Opakovanie matka múdrosti… (aj bezpečia)

Vytvorenie pamäťovej stopy (blueprint) v mysli a reakciách účastníkov, ktorí už seminár pred tým absolvovali aspoň raz bol viditeľný práve v stresových situáciách. Jednali ovela vhodnejšie a rozvážnejšie a boli schopní situáciu napadnutia zvládnuť rýchlejšie.

Verbálne ukľudnenie konfliktu Verbálne ukľudnenie konfliktu Nácvik fyzických zručností ako sa ubrániť s využitím prirodzených reakcií nášho tela Nácvik fyzických zručností ako sa ubrániť s využitím prirodzených reakcií nášho tela Plné nasadnie a správna motivácia sa brániť je kľúčová Plné nasadnie a správna motivácia sa brániť je kľúčová Eliminácia útočníka v závislosti od závažnosti situácie Eliminácia útočníka v závislosti od závažnosti situácie

Ako to funguje v realite

Žiadna z týchto praktických zručností nemá veľkú cenu ak ju nedokážete použiť v skutočnej situácii. Preto sme si to všetko poskladali do scénok kde si účastníci mohli svoje zručnosti vyskúšať v praxi a situácii veľmi sa blížiacej skutočnému napadnutiu.

 

Prepad pri aute

Jeden zo scenárov bol pokus o lúpežné prepadnutie počas otvárania auta a nakladania nákupu do kufra v podzemnom parkovisku. Potenciálne vyhliadnutá obeť bola vytipovaná a oslovená s pokusom o ukradnutie kabelky spolu s nasledovným fyzickým útokom jedným alebo dvoma útočníkmi čo nebolo dopredu dané.

Auto bolo vytvorené zo žineniek aby sa v tejto fáze kurzu, keď sa jedná o začiatočníkov eleminovali akékoľvek zranenia frekventantov alebo figurantov kurzu.

Ako môže prebehnúť prepad

Niektorí z účastníkov využili predmety osobnej ochrany, ktoré so sebou bežne nosia a presvedčili sa na vlastne koži o ich účinnosti v takejto situácii, spolu sme prešli aj rady čo nosiť na svoju obranu. Vo všeobecnosti platí, že ak nosíte akýkoľvek predmet alebo zbraň na osobnú ochranu musíte mať nacvičený spôsob jeho použitia aj v stresovej situácii.

 

Prepad v kancelárii

Druhým nacvičovaným scenárom bol priestor kancelárie, kde bola potenciálna obeť napadnutá agresívnym útočníkom, ktorý ju ohrozoval v zatvorenej kancelárii a musela si v danej situácii poradiť.

Nácvik situácie v skutočných priestoroch

Priestor kancelárie je pomerne malý a odzrkadľuje realitu útoku aj v tom, že dochádza k nepríjemnému zmenšeniu vzdialenosti a manévrovacieho priestoru. Nasledoval spoločný rozbor týchto situácii so všetkými účastníkmi a spätná väzba na menej vhodné a viac vhodné reakcie na napadnutie, a vhodnosť-nevhodnosť totho ktorého prostriedku osobnej ochrany na jednoduché použitie v praxi.

Niekedy stačí malá zmena alebo jedna skúsenosť, ktorá vám zachráni zdravie alebo život. Naše kurzy sebaobrany pre ženy, mužov alebo mladistvých sú založené na našich komplexných znalostiach ľudského správania a fyziológie a dynamiky konfliktu.
Ďakujeme vás za spätnú väzbu z tohto skvelého seminára, ktorú ste nam dali priamo na mieste alebo ju s nami zdieľate po seminári.

Veľké poďakovanie patrí aj tímu našich inštruktorov Ferovi, Dodovi, Mariánovi a Renému, ktorí tvorili figurantov. Práve od schopnosti figuranta navodiť atmosféru napadnutia a správať sa čo najviac reálne závisí kvalita celého nácviku.

Chystáme pre vás ďalšie semináre, takže máte sa na čo tešiť. Ak máte záujem nezmeškať žiaden, prihláste sa do nášho mailing listu.

Ďakujeme