Čo zažijete na seminári sebaobrany u nás

kurz_sebaobrany_bezpecny_pristav_2019_kosice

Koncom marca 2019 u nás prebiehal seminár sebaobrany. Bol venovaný hlavne ženám ale aj dospievajúcim mladým ľuďom a mužom. Sebaobrana je komplexná a skladá sa z viacerých prvkov. Vytvorili sme preto prierez základnych princípov, motivácie prečo sa brániť a aké dôsledky môžu vyplynúť z toho ak sa rozhodnete nebrániť sa.

Čo sme učili..

Účastníkov seminára sme naučili základne nástroje ako spozorovať konflikt, spôsoby ako sa mu vyhnúť a ako ho ukľudniť.

Udržanie bezpečnej vzdialenosti od figuranta s prvkami stresu

Naučilie sme sa ako si strážiť svoju osobnú vzdialnosť a nepustiť tam nič čo by nás mohlo ohroziť. V nácviku v telocvični je to jednoduché, preto sme pridali niekoľko stresových faktorov, figurantov v ochranných oblekoch, ktorým už len stáť zoči-voči nebolo pre účastníkov seminára niekede jednoduché.V našich výcvikoch využívame proces habituácie, keď si účastnici našich výcvikov postupne zvykajú na emočne vypätú situáciu. Účinnosť tohto spôsobu výuky je vidieť na pravidelných účastníkoch našich seminárov, kde je vidieť posun v rýchlosti a vhodnosti reakcií na napadnutie. U tých, ktorý u nás tento spôsob výuky zažili prvý krát sme vytvorili pamäťovú stopu, ktorá sa v prípade takejto skutočnej situácie pravdepodobne objaví a umožní napadnutému konať vhodnejšie akokeby takúto situáciu v kontrolovanom prostredí nezažil.

Opakovanie matka múdrosti... (aj bezpečia)

Vytvorenie pamäťovej stopy (blueprint) v mysli a reakciách účastníkov, ktorí už seminár pred tým absolvovali aspoň raz bol viditeľný práve v stresových situáciách. Jednali ovela vhodnejšie a rozvážnejšie a boli schopní situáciu napadnutia zvládnuť rýchlejšie.

Verbálne ukľudnenie konfliktu
Verbálne ukľudnenie konfliktu
Nácvik fyzických zručností ako sa ubrániť s využitím prirodzených reakcií nášho tela
Nácvik fyzických zručností ako sa ubrániť s využitím prirodzených reakcií nášho tela