Zneužívanie detí – „Odhaľ svoju tvár zvrhlík“

Foto: Pixabay (CC) Foto: Pixabay (CC) Viacerí z vás nás upozornili na film „V síti (2019)“ ohľadom zneužívania detí na internete. Filmári Vít Klusák a Barbora Chalupová práve dokončujú dokument o sexuálnych predátoroch na internete. V rámci tohto projektu vytvorili falošný profil 12 ročného dievčaťa na chatovacom serveri. V priebehu piatich hodín túto dievčinu oslovilo približne 83 dospelých mužov s ponukou na sex aj keď poznali jej vek. Reportér Mladej fronty dnes,  zasa na vytvorený falošný profil trinásťročnej Aničky ulovil ďalšieho zvrhlíka. Väčšina týchto pedofilov láka deti aj na skutočné strenutia. Anonymita, ktorú im ponuká virtuálny svet ich chráni od zvedavých pohľadov ostatných dospelých i detí a tak sa môžu nerušene sústrediť na „spracovávanie“ svojej obete. Môžete to dobre vidieť priamo v prepise jedného z chatov alebo v tomto krátkom úryvku: … zralychlapak:Ahoj, Ani, pokecáš s osamoceným, starším samcem?:) zralychlapak:Tedy, jestli Tě přitahují starší samci? Mně je 48/190/100/18/5, kolik je tobě? Annicka2006:Ahoj, mě je teprve 13 zralychlapak:Wooow, takové mládě a můj věk se ti líbí?:) …

Prečo je virtuálny svet taky zradný

Je to jedna z vecí pred ktorou varujeme na našich školeniach aby si deti uvedomili, že virtuálna realita nie je realita, že nikdy nevidia do hlavy potenciálneho útočníka a že je lepšie raz zbytočne pochybovať ako sa raz zle rozhodnúť. Spôsob vnímania hrozieb je v dnešnej dobe deformovaný nedostatkom prežívania skutočných situácií, vzťahov a riešenia skutočných problémov. Miesto nich nastupujú virutálne vzťahy, virtuálne hrozby a virtuálne svety kde platia úplne iné pravidlá. Práve nedostatok osobného kontaktu je veľmi nebezpečný aj pre vyhodnotenie vážnosti hrozby, kedže deti prichádzajú o možnosť vyhodnotiť aj celý fyzický, verbálny a psychologický prejav potenciálneho útočníka. Deti, ktoré sa to ešte len učia a „ladia“ svoj systém vnímania správania ostatných ľudí okolo seba sú o to zraniteľnejšie. Nie je to bohužiaľ iba takto jednoduché. Ukázalo sa, že z  hľadiska ďaľších osobnostných rysov sú pedofilní zneužívatelia detí otvorenejší novým poznatkom, prívetivejší a svedomitejší, ako nepedofilní. Dokážu tým vytvárať s obeťou vzťah a dať jej pocítiť falošný pocit bezpečia. Tam môže pomôcť len dostatočná prevencia a komunikácia s ďetmi zo strany rodičov alebo inej autority.

V hlave pedofila

Podľa komplexnej analýzy Murray, J.B. (2000), „Psychological Profile of Pedophiles and Child Molesters“ majú zneužívatelia detí niektoré podobné charakteristiky. Väčšinou sú to muži a niektorí z nich preferujú sex s dospelými partnermi ale vyberajú si deti ako ľahko prístupné a zraniteľné. Vek páchateľov  sexuálneho zneužívania sa pohybuje od tínedžerského po stredný vek a najčastejšími obeťami sú dievčatá. Páchateľ je zvyčajne príbuzný, priateľ, alebo sused, človek, ktorého obeť väčšinou pozná. Miestom incidentu je často domov obete. Keď sú obeťami chlapci, sexuálne zneužívanie sa môže udiať mimo domova a páchatelia môžu byť im neznámi ľudia.

V rámci štvorročného projektu „Forenznopsychologické aspekty sexuálneho zneužívania detí.“ a niekoľkých zaujímavých experimentov sa ukázalo, že zo skupiny páchateľov sexuálneho zneužívania detí je približne 16% tých, ktorých nazývame pedofílmi (v zmysle diagnózy). Ostatní sú tzv. nepedofilní zneužívatelia detí. Motiváciou u nich ostáva uspokojovanie pohlavného pudu, pričom za bežných okolností preferujú dospelé objekty.

„Voľba veku a pohlavia obete dieťaťa reflektuje vzorec sexuálneho zneužívania, ktoré zažil páchateľ. Krátkodobý vplyv sexuálneho zneužívania vdetstve viedol k depresii, anxiete(úzkosti pozn. autora), hnevu astrachu.“

Ukázalo sa aj, že príznaky týchto porúch mali tendenciu klesať po odhalení zneužívania. Bohužiaľ v mnohých štúdiách  dospelí, ktorí boli sexuálne zneužívaní v detstve uvádzali, že o zneužívaní nikdy nikomu nepovedali.

Veľmi zaujímavé z praktického pohľadu ohľadom prevencie a detekcie hrozby sú niektoré závery tohto projektu:

  • násilie v kontakte vyvoláva vyššie vzrušenie u nepedofilných zneužívateľov detí, kým upedofilných je zriedkavejší jav používať násilné formy správania smerujúce k uspokojeniu pohlavnéhopudu
  • nepedofilný zneužívateľ je motivovaný hlavne neodkladnosťou uspokojenia pohlavného pudu, napriek preferencii dospelého objektu, pričom nie sú postačujúce bežné morálne zábrany vo vzťahu k maloletým deťom. Ich charakteristiky sú krutosť, neľudskosť, necitlivosť a nesúcitnosť, vyhľadávanie vzruchu a nebezpečenstva. K uvedenému pristupuje absencia empatie.
  • z hľadiska ďaľších osobnostných rysov sú pedofilní zneužívatelia detí otvorenejší novým poznatkom, prívetivejší a svedomitejší, ako nepedofilní.
  • z hľadiska analýzy správania zneužívateľov detí, ktorí vstupujú do interakcie na sociálnych sieťach s cieľom nadviazať zatiaľ virtuálny, neskôr možno reálny kontakt sa dozvedáme, že ich najväčšia „aktivita“ je v čase doobeda (okolo 10.00) a potom aktivita narastá večer s vyvrcholením okolopolnoci.

Ako sa vyhnúť zvrhlíkovi na internete

Na základe našich skúseností sa ukazuje, že je potrebné s deťmi normálne rozprávať aj o nepríjemných veciach a nechať ich samé premýšľať o dôsledkoch a možnostiach. Tak to robíme aj v našich kurzoch. Ukazujeme skutočnosť a aj pomocou hraných scénok deti vťahujeme do príbehu a nechávame ich „cvične“ sa rozhodovať a vyhodnocovať situácie. Hrozba môže byť akákoľvek. Či už to je lúpežík, násilník, šikanátor alebo zvrhlík, vždy je to o kontrole vlastného priestoru. Či už fyzického alebo toho virtuálneho.
  • rozprávajte so svojimi deťmi o tejto hrozbe, to že ju ingorujete neznamená, že sa nemôže stať práve vašim deťom
  • vytvorte deťom prostredie, v ktorom sa neboja opýtať sa alebo zveriť sa aj s nepríjemnými zážitkami
  • všímajte si zmeny správania svojich detí, hlave stratu záujmu o dianie okolo, utiahnutosť
  • učte deti ako „žiť“ skutočné vzťahy, poukazujte na rozdiely medzi virtuálnym a skutočným svetom
  • naučte ich strážiť si svoj priestor virtuálny (napr. „Rozprávaj o sebe len s ľudmi, s  ktorými sa aj stretávaš a poznáš ich.“, „Vždy si polož otázku, prečo sa ma ten druhý človek na internete pýta to čo sa ma pýta.“ atď.)
  • nechajte ich predstaviť si, že to čo píšu na sociálnej sieti by aj v skutočnosti mali žiť a takto by sa s tým skutočným človekom mali aj rozprávať
Ak máte svoje negatívne alebo pozitívne skúsenosti kľudne sa s nimi podeľte na našom emaily info@realnasebaobrana.sk alebo tu nižšie v komentároch.  

Pridať komentár

Musíte byť prihlásený, aby ste mohli pridávať komentáre.