Seminár SPEAR v Ríme 2019

Prečo S.P.E.A.R.?

Už od roku 2014 sme zástupcami jedného z top svetových systémov sebaobrany SPEAR System Tonyho Blauera. Systém založený na behaviorálnych princípoch ľudského správania a fyziológie ľudského tela. Od inštruktorov v tomto systéme je vyžadované neustále vzdelávanie sa, posúvanie svojich vlastných hraníc a strachov, osobnostný aj profesijný rozvoj. V našom klube využívame SPEAR systém pri výuke sebaobrany aj pri individuálnych hodinách.

SPEAR letný tábor Rím 2019 - Súkromná skupina aj s nami

Rím 2019

Tento rok sa tradičné stretnutie inštruktorov systému SPEAR uskutočnilo v Ríme. Cestovali sme tam z Košíc traja. Marek, René a Marián. Zúčastnili sme sa  aj súkromného stretnutia priamo s koučoum Tonym Blauerom počas celého piatka v rímskom Circus Maximus, kde kedysi bojovali a zomierali rímsky gladiátori sme sa ponorili do odbornej hĺbky tohto systému pomocou praktického vysvetľovanie jednotlivých princípov a cvičení.

SPEAR System v Ríme v Circus Maximus

SPEAR System v Ríme v Circus Maximus

Verejný seminár Personal Defense Readiness

Personal Defense Readiness je v preklade pripravenosť na osobnú ochranu-obranu a je to jeden zo smerov SPEAR systému určený pre verejnosť. Absolvovali sme ho spolu s asi 45timi ďalšími účastníkmi z viac ako 15 tich krajín aby sme naše znalosti ešte čo najviac prehĺbili. Náplňou boli základy systému SPEAR, práca s jedným útočníkom, s viacerými útočníkmi a nakoniec obrana proti útoku nožom.

Uvítacia tabuľa v hoteli kde prebiehal seminár

Uvítacia tabuľa v hoteli kde prebiehal seminár

 

SPEAR systém v podaní jeho tvorcu kouča Tonyho Blauera

SPEAR systém v podaní jeho tvorcu kouča Tonyho Blauera, vysvetľuje obranu proti viacerým útočníkom.

 

Spoločné foto na záver verejného seminára

Spoločné foto na záver verejného seminára

 

René ako figurant pri ukážkach SPEAR

René ako figurant pri ukážkach SPEAR

 

Strach je kľúčovou emóciou každej sebaobrannej situácie. Kouč Tony Blauer mu venoval samostatnú časť v rámci celého bloku "Poznaj svoj strach". Ak nespoznáte svoj strach a nedokážete ho zvládnuť nedokážete využiť žiadny výcvik ani techniky, ktoré ste sa v sebaobrane naučili.

KNOW FEAR Seminár

KNOW FEAR Seminár