Seminár sebaobrany u nás pohľadom účastníčky

Nižšie vám prinášame pohľad na náš seminár tak ako prebehol z pohľadu Simonky, našej bojovníčky, tak ako ho zažila ona sama. Príjemné čítanie 🙂

V sobotu 16.11.19 sa konal jeden zo seminárov Reálnej sebaobrany Košice pod záštitou OZ Bezpečný prístav. Seminár bol vedený zážitkovou, interaktívnou formou, kde počas celého procesu mali účastníci možnosť klásť otázky a vyskúšať si modelové situácie. Bol určený pre mladistvých, ženy, mužov. Hlavnou témou bola: situácia  prepadnutia v Mestskej hromadnej doprave (MHD).

Časť účastníkov seminára sebaobrany u nás v Reálnej sebaobrane Košice

PREČO SEBAOBRANA?

Možno si poviete, že Vás sa to až tak netýka, že na Slovensku nie je tých prípadov  tak veľa, alebo proste cestujete autom. Zažiť takúto situáciu však môžete aj počas toho, keď cestujete do zahraničia. Za posledné obdobie bolo niekoľko takýchto situácií aj u nás. V MHD cestujú deti, dospelí, starší aj mladší, takže sa to týka v podstate takmer všetkých. Do našich tréningov, seminárov sa snažíme vkladať modelové situácie, ktoré sú z reality. Cieľom je dať tak účastníkom príležitosť vyskúšať si sebaobranu v kontrolovanom prostredí, ale za to priblížiť sa čo najviac realite. 

ZAČALI SME OD ZAČIATKU

V úvode sme seminaristov oboznámili s tým, čo je to sebaobrana z hľadiska zákona a taktiež princípy ako ju učíme my. Prešli sme si fungovanie nášho mozgu, čo vieme ovplyvniť a čo máme dané z hľadiska fyziológie.  Ako s tým vieme, môžeme pracovať. Porozprávali sme si o situačnej pozornosti. Niektorí seminaristi sa s nami podelili o ich vlastné skúsenosti. Záver teoretickej časti patril rozoberaniu situácii, ktoré sa reálne odohrali v Slovenskej republike aj mimo nej. Pozreli sme si video dokumentáciu a krok za krokom rozobrali danú situáciu. Snažili sme sa s účastníkmi vžiť do deja a pochopiť čo a hlavne prečo sa to stalo. Potom každý prispel do diskusie, ako by sa mohli zachovať z hľadiska sebaobrany inak, najlepšie ako sa tomu vyhnúť úplne.

“Vždy tvrdíme, že najlepšia sebaobrana je vyhnúť sa akémukoľvek konfliktu. Následne ak to nie je možné, snažiť sa situáciu vyriešiť verbálne. No ak ani to nepomôže, tak potom ostáva už len možnosť brániť seba, svoju rodinu, blízkych. A to sme učili v druhej časti seminára.”

AKO PRVÝ FLINČ (úľak)

Flinch je prirodzená reakcia ľudského tela zľaknúť sa. Túto schopnosť využívame už od dieťaťa. Naše telo sa nás tak snaží chrániť. Reflexy ľudského tela, schopnosť zľaknúť sa sú dôležité hlavne v prvotnej fáze útoku. Ak útok nečakáte, tak nie ste v strehu a prvá reakcia je na vašich reflexoch.  Strach a stres sú veľa krát prekážkou v sebaobrane aj u fyzicky zdatnejších ľudí, športovcov a pod. Vysvetlili sme si, že zľaknúť sa nie je zlé, práve naopak. Dôležité je ,,nezamrznúť“ a pokračovať v sebaobrannom útoku. Prostredníctvom jednoduchých drilov sme trénovali reflexy, reakčnú dobu, motoriku. Niekedy jednoduché cvičenie prináša riešenie do zložitých situácií 🙂

Fyziologická úniková reakcia v praxi..
…a jej premena na nástroj sebaobrany

NÁSTROJE SEBAOBRANY, MAŤ A VEDIEŤ VYUŽIŤ 

V ďalšej fáze sme prešli k nástrojom sebaobrany. Využili sme aj nástroje zo S.P.E.A.R. systému, ktorý sme napojili ako pokračovanie z flinchu. Seminaristi si mali možnosť vyskúšať na našich lapároch prechod z úľaku do obranného útoku. Taktiež sa naučili základné údery. Je dobré poznať tieto nástroje(facka, kladivo, preventívny úder, kopy, alebo spomínaný S.P.E.A.R. systém a iné), no ešte dôležitejšie je ich v sebaobrane vedieť použiť. Reakčnú dobu ľudského tela a motoriku viete do určitej miery natrénovať. Dôležité je však robiť to spôsobom, ktorý je využiteľný v realite. Trénovať správne drily v dobrej dynamike, ktorá sa približuje dynamike skutočného konfliktu. 

Málokedy to v praxi vyzerá “sexy”, väčšinou sa prvé pohyby snažíte spraviť “ako sa dá”

NAPADNUTIE V MHD